8455.com-997755.com-新葡京娱乐场27111
997755.com

您的位置:>>科思创&纽佩斯溶剂型产物

产物展现

弹性树脂

2015338.com 8455.com

科思创树脂Desmophen 1652

Desmophen 1652

 • www.pj8.com
 • 材料下载
 • 详细参数
 • 产物概述
 • 材料下载
 • Desmophen  1652


  范例                   线型羟基聚酯
  形状                   无溶剂液体散多元醇
  用处                   配制柔韧性聚氨酯涂料
  产品规格
  特性                   数值          丈量单元       测试要领
  色值                   ≤150                       DIN EN 1557
  酸值                   ≤4           mg KOH/g      DIN EN ISO 2114
  粘度, 23 ℃          11000±2000    mPa·s        DIN EN ISO 3219
  羟基含量              1.6±0.2         %           ISO 6796
  火含量                ≤0.1            %           DIN 51 777/1

  其他数据*
  特性                   数值         丈量单元         测试要领
  当量                  约1060
  密度,20 ℃           约117            g/ml        DIN EN ISO 2811-2
  闪点                  约218            °C         DIN EN ISO 2719
  倾点                  约-12            °C         DIN ISO 3016
  *以上数值为一样平常信息。

 • Desmophen  1652


  可稀释性               Desmophen® 1652产物可用酯类和酮类稀释,比方:乙酸乙酯、乙酸

                         丁酯,甲乙酮和甲基异丁基酮、1-甲氧基乙酸丙酯-2、环己酮和丙酮

                         然则,必需测试所配溶液的储存稳定性。基料含量低的溶液临时贮存

                         后会形成浑浊和沉淀。
                         应运用聚氨酯级溶剂(火含量<0.05%,无其他活性杂质=。


  相容性                 Desmophen® 1652能取Desmophen® 800、1100、1200和Desmodur® L,

                         HL混淆。每次混用前, 发起测试其相容性。


  运用                   Desmophen® 1652取Desmodur® VL混用可配制柔性无溶剂涂料和关闭

                         涂层。如取Desmodur® L或HL混用,则仅正在交联过分的状况下构成干

                         燥涂膜。


  仓储                   Desmophen® 1652具细微吸湿性。当存储于30℃以下的密封的原装容

                         器内时,该产物可连结稳固最少6个月。


  平安                   凭据欧共体条例及各成员国的国度法例,本产物不属于危险品。根
                         据运输法例定也不属于危险品。正在欧洲之外的国度,必需严格遵守
                         各个国家制订的条例,该条例包孕分类、包装、标签及危险品运输
                         等有关信息。
                         必需严格遵守平安数据表停止操纵,该平安数据表包孕产物运用、
                         产物平安和生态的相干材料。

澳门新葡京www.63355
www.pj8.com